Cap de neteja de Barcelona: 699 45 46 78 (Carles).
Cap de neteja de platjes: 637 57 22 49 (Alfons).

Fet per: Carlos Arnau