El nostre grup volem aconseguir una platja neta per la nostra ciutat. Ja que és un be tant com per persones com per animals marins. També creiem que podem fer una bona part d’aprenentatge i aprendre coses sobre el medi ambient i de com afecten els nostres actes a la naturalesa.

A part com ja vam dir a la primera presentació el nostre servei soluciona dos problemes que diré a continuació:

–  Les persones poden gaudir d’una platja neta i sense escombraries.

–  Els animals no moren per culpa de les escombraries que l’aigua s’emporta.

Fet per: Carlos Arnau