Creiem en general que aquest trimestre d’APS ha anat bastant bé, i hem complert quasi totes les expectatives que havíem proposat.

L’inici va ser complicat però a poc a poc hem anat complint amb les feines que ens havien sigut encomanades. La recerca no ens va ser fàcil fins que Alfons Bocchetto, la nostra persona de contacte ens va ajudar amb aquesta part en concret.

Si fem referència a la part de servei, hem fet 6 hores en total. 2 hores i 30 minuts les vam dedicar a anar a parlar amb Alfons Bocchetto i acordar quan serien els dies en què faríem servei, quan ens donaria el material, quina informació era la més rellevant sobre les platges…

Finalment traiem la conclusió que hi ha alguns aspectes que es podrien millorar, però parts que estan bé i en què hem de continuar així. Tot i que actualment estem en temporada baixa els dos dies que hem fet servei hem aconseguit recollir bastants residus. Com ens va dir la nostra persona de contacte durant aquest hivern no tindrem gaire a recollir, però a mesura que s’apropi l’estiu la porqueria anirà augmentant.

Fet per: Carlos Arnau