Es neteja mecànicament la sorra amb un equip de tractor més garbelladora, tres vegades la setmana pels matins. Aquesta actuació es reforça amb la intervenció d’una brigada manual formada per 3 operaris i un vehicle 4×4 que actuen els dissabtes, diumenges i festius a les tardes.

Les zones pavimentades com seria el passeig és neteja mecànicament per un equip format per un operari que fa el seu servei dues vegades per setmana als matins i una segona neteja de forma altra cop mecànica per un altre operari que passa una vegada a la setmana però únicament als matins.

Fet per: Carlos Arnau