Aquest mes hem pogut observar que les deixalles han disminuit lleugerament. Com ja hem dit anteriorment, això és degut a que hi ha poca gent que va a la platja en aquestes dates. El passat 14 de Desembre hem anat... Continue Reading →