A continuació compartirem unes dades en les que es demostra la feina feta per el servei de neteja de la ciutat i la importància que aquest te.

Residus recollits de l’aigua 

2011: 43 m3. 

2012: 30 m3. 
Residus recollits de la sorra 

2011: 210 T. 

2012: 237 T. 
Residus recollits de les papereres arran de rebuig 

2011: 304 T.

2012: 333 T.
Residus recollits de les papereres d’envasos 

2011: 141 T. 

2012: 191 T. 
Residus totals recollits a la sorra i papereres 

2011: 655 T.

2012: 761 T.
Tot i que no son dades de anys recents, igualment demostra i s’ha de tenir en compte la quantitat de feina i de deixalles que BCN Neta recull.

Fet per: Roser i Carlos