I finalment la entrevista contestada per la nostra persona de contacte, Alfons Bochetto:

PREGUNTES:

1- Com va ser que vas decidir fer aquest treball?
No el vaig decidir. Abans portava projectes de pavimentació de carrers i després em van traslladar a la direcció de neteja.

2- Quant de temps portes treballant?
A l’ajuntament porto des de l’any 1969. Més de 47 anys

3- Si poguessis escollir un altre feia a fer, seguiries amb la mateixa o escolliries un altre?
A data d’avui estic molt content en el que faig. A banda, com soc arquitecte tècnic, porto direccions d’obra d’edificació en l’ambit privat, i dintre del reglament de comptabilitats en la professió.

4- Quants treballadors teniu en el sector de neteja de platges?
En temporada alta hi ha 43 operaris destinats exclussivament a platges.

5- Quins estudis es necessiten per fer la teva feina?
Una carrera universitària de grau mig o superior.

6- Quins són els dies en què treballeu més de l’any?
Treballem durant tot l’any igual. En neteja sempre tenim problemes a resoldre.

7- De quins vehicles disposeu per fer el vostre servei?
A platges hi ha destinats 17 vehícles en temporada alta.

8- Ens pots explicar quina és la teva feina del dia a dia?
– Reunions amb diferents operadors (platges, districtes, guàrdia urbana, projectes obres, etc).
– Confecció informes i respostes ciutadanes.
– Organització del servei i reprogramació dels equips de neteja.
– Confecció de la certificació de despeses mensuals i la seva aprovació.
– Inspecció locals comercials en el referent a gestió de residus, comprovació queixes ubicació contenidors, etc.
– Atendre emergències per episodis relevants (temporals platges, ventades, pl¡a de neu/gel, etc).

9- Quines són les deixalles que contaminen més?
Els residus especials: fibrociment, runes.

10- Sempre has treballat en la neteja de platges?
Si. A més porto dos districtes : sant andreu i sant martí.

11- És l’única empresa de neteja en la qual has treballat? En el cas que la resposta sigui negativa, ens podries dir en quines més?
Actualment treballo amb urbaser. Abans he treballat amb cespa, foment de construccions i contractes, i cld.

12- On es troben més deixalles, a la sorra o a l’aigua?
A la sorra.

13- Perquè vas decidir fer neteja de platges i no de jardins o alguna cosa diferent?
També portem la neteja de parcs i zones verds en l’àmbit dels dos districtes que tinc assignats.

14- Que fas durant la temporada baixa, és a dir quan hi ha poca feina?
A banda que encara que sembli que a platges no hi ha feina, durant aquesta temporada baixa portem uns quants temporals, desplaçant la sorra als passejos. A banda hem de preparar la temporada de banys.
Com he dit abans, també tinc assignats dos districtes, ho sigui que feina no em sobra.

15- Heu fet mai alguna campanya publicitaria que conscienciï a la gent de què no s’ha de tirar deixalles a la platja?
Moltes. Cada any es fan campanyes de sensibilització al ciutadà a través dels canals de comunicació municipals, i d’una empresa que treballa per nosaltres (siresa).

Fet per: Carlos Arnau