Tot i que no hem fet la valoració final, pensem que aquest trimestre els integrants del grup que van suspendre el trimestre passat han treballat de forma més activa tot i que no és suficient. Pensem que el contingut de les entrades és correcte i interesant. Per cara el seguent trimestre intentarem organitzar millor la feina per tal de fer-la més ràpid.

Finalment per el últim trimestre acabar treballant tot de forma mes activa per tal d’aconseguir un bloc complet i ven presentat.
Fet per: Carlos Anau i Roser Margarit