Des de el meu punt de vista crec que la neteja s’afectua de forma correcta i que normalment quan hem anat a la platja en els passats 6 mesos he notat una platja neta i sense deixalles. Tot i que a la part que està més aprop del passeig, com ja he dit en la majoria d’entrades està bastant plena de burilles de cigarretes i petits trossos de fulles i plàstics. També hem vist que en molts trams del passeig la sorra hi era present. A continuació proposarem dues propostes que poden solucionar aquests dos problemes.

Primera proposta: Com ja he dit abans el primer problema el trobem en que hi ha petits trossos de plàstic i burilles de cigarrets a la part de sorra que toca al passeig. Per solucionar aquest problema proposo fer una neteja més intensa  sorra amb filtres que permetin passar la sorra però no els petits trossos de deixalles.

image

Segona proposta: També i com ja he dit abans, hi ha sorra a la part dels passejos  més pròxima a la sorra. Per poder solucionar aquest inconvenient proposo que amb esombres i rasclets s’intenti desplaçar aquesta sorra del passeig fins a la platja novament.

També una part d’aquesta la recolliria en camions i la transportaria fins a la zona més pròxima a l’aigua, ja que si és tires tota la sorra a la part més pròxima al passeig, es crearia una muntanya en aquesta zona. És a dir intentar escampar la sorra per a tota la platja.

 

 

 

Fet per: Carlos Arnau