Aquesta entrada ha sorgit a partir d’una pregunta que s’ha fet el grup, la pregunta és la següent: “Tota aquella gent que no vol fer us de la platja, també ha de pagar impostos per la neteja d’ella?”

Els impostos que es paguen son generalitzats pels ciutadans que viuen i estan empadronats a Barcelona (IBI, escombreries, circulació, activitats, etc). No hi ha un impost específic per les platges. A més, de les platges poden gaudir tots els usuaris siguin residents al municipi o no. No hi ha que pagar per anar a la platja.