Aquesta entrada ha sorgit a partir d’una pregunta que ens hem fet el grup. La pregunta és la següent: “D’on agafeu la sorra que serveix per repostar la sorra que l’aigua s’ha endut?”

La sorra perduda pels temporals es reposa per si mateixa, per les corrents de l”aigua que la torna a depositar.
En casos que això no succeeix, llavors es porta una draga (vaixell amb una bomba de succió) que la va treient de dins de l’aigua cap a la platja. Menys freqüent ha sigut portar-la d’altres llocs amb camions. Aquesta última solució es més cara i lenta.