El nostre grup ha decidit fer una proposta de millora que conscienciï a la gent sobre la importància de mantenir la platja neta i sense residus. Això ha estat donat al fet que durant els mesos que hem fet el servei s’ha observat que les persones que fa ús de la zona marítima no li dóna gaire valor al fet de tenir-a neta.

Hem estat pensant sobre la manera de fer-ho arribar a la població i finalment hem decidit de fer una campana. En aquesta es cridarà a tots els habitants de la zona metropolitana a gaudir de mitja jornada a la platja, on se’ls informarà i conscienciar de la importància de mantenir les platges netes.

Per això hem creat una sèrie de pòsters, futlletons i samarretes per fer la nostra campanya més atractiva.