Barcelona Activa està desenvolupant en el barri de la Barceloneta i el de Ciutat Vella el projecte “Treball als Barris”, amb l’ajut del Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC. Tenen la finalitat de promoure la realització d’accions d’acompanyament laborals i el desenvolupament de locals.

A dies d’avui estan fent assesorament personatlitzat en matéria d’ocupació d’emprendeduria, derivacions de recursos d’ocupacions en el barri per a que sigui un accés més àgil, programes de formació que permeteixen aprendre competéncies professionals que milloren les posibilitats d’aconseguir treball per a les persones que es trobin a l’atur.

Per a les persones que es troben a l’atur i que tenen especials dificultats d’inserció, se’ls proporciona treball que incideixen en actuacions de millora de la cohesió social, la dinamització comercial i el manteniment d’espais comuns.

 

IMG_5469

Fet per: Daniella C.